Corona nieuws

15 december 2020:

De corona beperkende maatregelen die de regering afgelopen maandag aangekondigd heeft, betekent helaas dat we alle trainingen, van zowel de jeugd als de senioren, moeten stilleggen tot in ieder geval 19 januari. Aan de hand van de nieuwe informatie van de overheid die dan gegeven zal worden, zullen we kijken of en wat we weer kunnen opstarten.

2 december 2020:

Mondkapjesplicht in de Randhorst

Laco volgt de landelijke regels met betrekking tot het gebruik van de neus/mondmaskers (ook wel; mondkapjes). Uitgezonderd zijn mensen die vanwege medische redenen of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen.

Daarnaast hebben we uiteraard nog de 1.5 m afstandsregel.

De veilige afstandsnorm tussen personen is 1,5 meter. De veilige afstandsnorm geldt niet tussen:

  1. kinderen tot en met twaalf jaar en andere personen;
  2. kinderen tot en met zeventien jaar onderling; 
  3. personen uit 1 huishouden.

Inmiddels hebben de diverse bonden en branche organisaties de landelijke uitgangspunten vertaald voor hun omgevingen. Hoewel nog niet alle sites zijn aangepast, gelden per 1 december as de volgende uitgangspunten:

SPORTHALLEN, GYMZALEN EN SQUASH
Voor iedereen van 13 jaar of ouder geldt:

  • Bij het betreden van het pand, in de gangen en evt. de wachtruimtes (wanneer men zit mag het masker af) is het dragen van het mondkapje verplicht;
  • In alle voor de gast toegankelijke ruimtes binnen de Laco vestigingen is het dragen van een mondkapje verplicht;
  • Tijdens het sporten hoeft men geen mondkapje op

13 oktober 2020:

Vanavond heeft het kabinet de nieuwe maatregelen in de strijd tegen het Corona virus bekend gemaakt. Eén van de maatregelen is dat alle teamsporten voor 18+ niet toegestaan zijn. Als bestuur van GO’97 hebben we daarom besloten per direct alle activiteiten voor onze senioren en recreanten teams te cancellen.
Op de website van de NEVOBO leest u meer details.

10 oktober 2020:

Om ervoor te zorgen dat we met zijn allen veilig kunnen blijven volleyballen heeft de Nevobo een advies rondom het gebruik van mondkapjes opgesteld. Als bestuur van GO’97 steunen wij dit advies en roepen alle leden op zich aan dit advies te houden. We gaan ervan uit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt in het belang van je eigen gezondheid en de gezondheid van anderen.

Hierbij de link naar het advies over het gebruik van mondkapjes.

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/10/02/wat-betekent-het-mondkapjes-advies-voor-volleybal

In het kort betekent dit: mondkapje op bij aankomst en vertrek van de accommodatie. Alleen tijdens de warming-up, de training zelf of de wedstrijd zelf mag het mondkapje af. Alle niet-trainende of niet-spelende aanwezigen dragen een mondkapje. Trainers, coaches en scheidsrechters hoeven geen mondkapje te dragen, zodra ze een training of wedstrijd begeleiden.

Dit geldt dus voor zowel de trainingen als de wedstrijden.

Verder heeft de Nevobo een corona-stappen plan gemaakt over corona-gerelateerde klachten en coronabesmettingen binnen de vereniging. Het stappenplan is via de volgende link te vinden:

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/10/06/corona-stappenplan-voor-volleybalverenigingen

Mochten er nog vragen zijn, dan stel ze gerust aan één van de bestuursleden.

30 september 2020:

We hebben een paar aanpassingen gemaakt, vooral wat betreft de hygiëne maatregelen van de materialen. De teams en de trainers/coaches zijn verantwoordelijk om zorg te dragen voor de hygiëne zoals beschreven in het protocol.

Let op dat ook de ballen schoongemaakt dienen te worden na elke training en wedstrijd.

Op trainingsavond woensdag is het om 20:30 uur topdrukte. Om de drukte te verspreiden, hebben we het volgende besloten over de trainingstijden:

    • De trainingen van 19:00 tot 20:30 uur zullen 5 minuten eerder stoppen, dus om 20:25 uur.
    • De trainingen die normaal starten om 20:30, zullen 5 minuten later starten, namelijk om 20:35 uur.

Tijdens de wedstrijden, zal er een corona coördinator aanwezig zijn.

Laco is zich nog aan het beraden of zij onder sportkantines vallen of niet. Onze verwachting is dat het gezien wordt als een sportkantine en daarom niet open zal zijn.

2 september 2020:

Als bestuur hebben wij een protocol gemaakt, waarin alle regels staan waar we ons aan dienen te houden. Er is een variant voor de Prinsenhof en een variant voor de Randhorst. Hier kun je de protocollen inzien:

Mocht je hier vragen over hebben wend je dan tot een van de bestuursleden. Rechtstreeks contact met de sportlocaties is niet wenselijk, we willen dit graag centraal houden.

In het protocol is sprake van een corona-coördinator op vrijdagavond en zaterdagmorgen in de Randhorst. Hoe we dit precies gaan invullen hoor je nog.

15 augustus 2020:

Op 2 september start het seizoen 2020/2021 met trainingen voor alle teams. De trainingstijden en -indeling staan op de training pagina.

4 mei 2020:

Goed nieuws voor de jeugd:
Gelukkig kwam er onlangs een beetje lucht in alle maatregelen, die getroffen zijn in deze corona-tijd. Ook voor ons! De gemeente West-Betuwe heeft besloten dat vanaf morgen 6 mei a.s. weer buiten gesport mag worden. 

Dit betekent dat wij jeugdtrainingen weer willen laten starten vanaf zaterdag 9 mei a.s.

Vanzelfsprekend nemen we alle maatregelen, die nodig zijn. Alle directbetrokkenen worden hier nog apart over geïnformeerd.

Go Indoor:
Zoals wellicht al bekend is het Go Indoor toernooi, dat normaliter plaatsvond op de eerste 2 woensdagavonden in juni, afgelast. Dat is jammer, want dit toernooi is altijd een leuke en gezellige afsluiting van ons seizoen, waar Go ’97 haar gezicht kan laten zien bij niet-volleyballers. 

Go to the BBQ:
Ook dit gaat niet door, zoals iedereen ongetwijfeld al vermoed. We zullen later dit jaar kijken of we hier nog iets (anders) voor kunnen verzinnen.

Geldermalsen on the Beach:
Dit evenement staat gepland op 5 september 2020. Dat is na 1 september, de datum die momenteel gehanteerd wordt voor niet doorgaan van evenementen. De Beach-commissie is op dit moment in overleg met de gemeente om te kijken hoe zij er tegenover staan om dit toernooi door te laten gaan, mits dit binnen de maatregelen t.z.t. van het RIVM zou kunnen. Hierover kunnen we nu dus nog geen uitsluitsel geven. Wel is duidelijk dat we het toernooi niet gaan verplaatsen naar een later tijdstip. Het is of 5 september 2020 of het wordt begin september 2021.

Seizoen 20-21:
De eerste TC-vergadering voor komend seizoen is al geweest; we zijn volop bezig met de voorbereidingen.

Gezien de promotie van H1 hebben we waarschijnlijk wel een enorme uitdaging om de scheidsrechters voor de Nevobo-seniorenteams rond te krijgen, maar ook dit heeft onze aandacht.

Wel wil ik jullie nog vragen om de enquête over komend seizoen nog in te vullen, voor zover dat nog niet gedaan is. Dit kan nog tot 6 mei a.s.

Nieuwe shirts:
Het plan was om een deel van de tweede helft van het seizoen in nieuwe shirts te spelen. Het liep anders….

We gaan het nieuwe seizoen starten in mooie, nieuwe shirts. Begin september, onder voorbehoud uiteraard, worden deze op een trainingsavond uitgereikt. We willen daar ook de sponsoren en Sport- en speelgoedhuis De Jager bij betrekken. Nadere info hierover volgt t.z.t..

Tot zover onze update. Mocht je vragen hebben aarzel dan niet om met een van de bestuursleden contact op te nemen.

31 maart 2020:

De NEVOBO heeft vandaag de promotie/degradatie regeling (= p/d regeling) bekend gemaakt. Voor onze vereniging levert dat bij de senioren op dat alle dames teams zich hebben gehandhaafd in de klasse waarin ze afgelopen seizoen hebben gespeeld. Heren 1 is gepromoveerd naar de tweede klasse. Bij de jeugd is Jongens A als vijfde geëindigd en is meisjes B eerste geworden. Voor meisjes C1 (vierde), mix C (vierde), N5-1 (tweede) en N5-2 (derde) is met het bekend maken van de eindstand ook het seizoen definitief afgesloten.

In de komende periode kunnen we daarmee een voorlopige indeling voor het nieuwe seizoen gaan maken, om zo weer een goede start te maken in september.

Meer informatie over de p/d regeling is te vinden in de aanstaande Plakbal. De nieuwe eindstanden zijn te vinden in de competitiemodule in de “Mijn Volleybal App” en op volleybal.nl.

30 maart 2020:

Door de grote onzekerheden rondom het Corona-virus zal het GO-indoortoernooi in juni 2020 niet doorgaan. Dit toernooi is reeds decennialang de traditionele seizoensafsluiting maar editie 2020 moeten we noodgedwongen overslaan. Mogelijk wordt de termijn van 1 juni nog verlengd door de overheid en daarnaast is het in de huidige situatie moeilijk om een succesvol toernooi te organiseren. Wij betreuren dit besluit maar hopen de teams die jaarlijks meedoen in 2021 wederom te mogen verwelkomen.

24 maart 2020:

Ook de RECVOL heeft besloten om de competitie stop te zetten. Er volgt nog een nieuwsbrief aan alle deelnemers met daarin meer details.

20 maart 2020:

De NEVOBO heeft besloten de competitie stop te zetten. Er zijn dit jaar geen kampioenen. Hoe zij de poules gaan indelen voor het seizoen ’20/’21 is nog niet bekend.

Of de RECVOL competitie nog doorgang vindt is nog niet bekend. Vooralsnog hebben zij hier nog geen besluit over genomen. Dit omdat zij, in tegenstelling tot de NEVOBO, langer doorgaan in het seizoen en niet in april klaar hoeven te zijn. Mocht hier meer duidelijkheid over komen zullen we jullie op de hoogte houden.

Mocht je toch willen werken aan je volleybal-vaardigheden, kijk dan eens op Youtube; hier zijn oefeningen te vinden, die je makkelijk thuis kunt doen. Voor de meeste heb je wel een volleybal nodig

12 maart 2020:

In verband met het coronavirus worden ALLE volleybalwedstrijden in ieder geval t/m dinsdag 31 maart afgelast. Dit betekent dat er geen wedstrijden worden gespeeld. Tevens gaan de trainingen niet door. GO’97 volgt hiermee het advies van NEVOBO, RECVOL en het NOC*NSF op.

Meer informatie is te vinden via: