Beachvelden: It giet oan!!

Afgelopen jaar is door verschillende leden van GO’97 hard gewerkt aan de wens om in Geldermalsen beachvolleybal velden te realiseren. Na vele besprekingen met de gemeente West Betuwe, Animo en GVV leek het in eerste instantie niet te lukken.

 Na de zomervakantie van 2022 kwam vanuit de gemeente de vraag of de wens voor beachvelden nog steeds aanwezig was, hetgeen door GO en Animo bevestigd is, waarna het overleg opnieuw opgestart is. GVV heeft helaas besloten niet mee te willen doen.

De besprekingen hebben uiteindelijk geleid tot een ontwerp en locatie op het veld van Animo op de groenstrook tegen de Tielerweg aan. Dit ontwerp is op maandag 6 oktober besproken in het College van B&W. Dinsdag kregen we vervolgens het heugelijke nieuws dat het College groen licht heeft gegeven voor de aanleg. Vanaf nu zal hard gewerkt worden aan de realisatie. Doel is dat de velden ergens de 2e helft van Mei gereed zijn voor gebruik!

Situatieschets
In bijgaand pdf bestand kun je zien waar de velden komen: Inrichtingstekening beachvelden 16-2-2023