Contributie

Contributie en bijdrage voor Nevobo spelers en RECVOL (recreanten) spelers:

Verenigingscontributie   Deelname competitie  
Minileden €116,00 Nevobo – Mini’s €24,00
Jeugdleden €150,00 Nevobo – Jeugd €66,00
Senioren Nevobo €244,00 Nevobo – Senioren €88,00
Recreanten €184,00 RECVOL competitie €44,00
       

De verenigingscontributie en bijdrage competitiespelers worden in twee gelijke delen gedurende het volleybalseizoen geïncasseerd. De eerste incasso vindt plaats rond de start van het volleybalseizoen, de tweede incasso in januari. Voor eventuele extra trainingen wordt vanwege inhuur trainers en zaalhuur een extra bedrag in rekening gebracht.

Tijdelijk stoppen met volleybal
Zwangere vrouwen kunnen, zodra ze stoppen met trainen en spelen, dit melden bij de penningmeester. Dit kan via “Contact” op deze website. De contributie zal dan stopgezet worden. Ze kunnen zich vanzelfsprekend ook zo weer aanmelden! Langdurig geblesseerden kunnen contact opnemen met de penningmeester om eventueel tijdelijk de contributie stop te zetten. Dit zal altijd in onderling overleg gaan.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap kan op twee momenten per jaar opgezegd worden: 30 juni en 31 december. Opzegging dient schriftelijk bij de ledenadministratie te geschieden, uiterlijk vier weken voor de opzegdatum. Dit kan via “Contact” op deze website.

Ondersteuning bij betalen contributie
Het is belangrijk dat iedereen kan sporten. Mocht de financiële situatie het betalen van de contributie (tijdelijk) niet toestaan, neem dan contact op met de penningmeester. Ook vanuit de gemeente zijn er mogelijkheden voor ondersteuning zoals bijvoorbeeld het Jeugdfonds Sport. We zoeken altijd naar een passende oplossing.