Contributie

Contributie en bijdrage voor Nevobo spelers en RECVOL (recreanten) spelers:

Verenigingscontributie   Deelname competitie  
Minileden €92,50   Nevobo – Mini’s €15,00
Jeugdleden €120,00 Nevobo – Jeugd €65,00
Senioren Nevobo €234,50             Nevobo – Senioren €85,00
Recreanten €162,00 RECVOL – Buren €30,00
Inschrijfgeld €2,50   RECVOL – Geldermalsen €45,00

De verenigingscontributie en bijdrage competitiespelers worden in vier gelijke delen gedurende het volleybalseizoen geïncasseerd. Voor eventuele extra trainingen wordt vanwege inhuur trainers en zaalhuur een extra bedrag in rekening gebracht.

Zwangere vrouwen kunnen, zodra ze stoppen met trainen en spelen, dit melden bij de penningmeester. Zie “Contact”op deze site. Ze kunnen zich vanzelfsprekend ook zo weer aanmelden!

Langdurig geblesseerden kunnen contact opnemen met de penningmeester. De bijdrage voor de Nevobo of de Recvol competitie komt altijd geheel voor rekening van het lid. Let wel: in principe dien je ook de verenigingscontributie door te betalen.

Beëindiging van het lidmaatschap kan voor 31 december of voor 30 juni van een kalenderjaar. De bijdrage voor deelname aan de Nevobo of de Recvol competitie moet echter altijd voor een volledig seizoen door het lid worden voldaan.

Opzegging dient schriftelijk bij de ledenadministratie te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, zie “Contact”op deze site.

Rekeningnummer  NL41RABO 0148 3291 95

t.n.v. volleybalvereniging GO’97 te Tiel.