Privacybeleid

Privacyverklaring Volleybalvereniging GO‘97

Dit is de privacyverklaring van volleybalvereniging GO’97, gevestigd te Geldermalsen/Buren, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 401.56.594.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat hiermee zorgvuldig wordt omgegaan. Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan het bestuur via info@go97.nl.

In onderstaande tabel kun je terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van jou verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Contactformulier ·  Naam
·  E-mail adres
Vraag om informatie Max 2 jaar Geadresseerde
Lidmaatschap / inschrijfformulier ·  Voornaam
·  Achternaam
·  Adres
·  Geboortedatum
·  Telefoonnummer
·  E-mail adres
·  Bankgegevens
·  Wel/geen permissie promotiemateriaal
Uitvoering van de overeenkomst Zolang je lid bent van de vereniging.
 
Sportlink
Ledenadministratie
Bestuur
Administratie / incassoformulier ·  Voornaam
·  Achternaam
·  Adres
·  Telefoonnummer
·  E-mail adres
·  Bankgegevens
·  Betaalgegevens
·  Team
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna. Penningmeester
Aankoop kleding ·  Voornaam
·  Achternaam
·  Team
·  Kledingmaat
Wedstrijd-eisen Zolang het lid competitie speelt Bestuurslid algemene zaken
Teamindeling ·  Voornaam
·  Achternaam
·  Geboortedatum
Indelen van teams o.b.v. gestelde leeftijdseisen Zolang het lid competitie speelt Technisch coördinator
Trainers
Wedstrijdsecretariaat
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief ·  Voornaam
·  Achternaam
·  Team
·  Emailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is Redactie clubblad
Secretariaat
Teaminformatie website www.go97.nl ·  Voornaam
·  Achternaam
Toestemming via inschrijfformulier (m.i.v. seizoen 2018-2019).
Overige leden zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.
Zolang het lid competitie speelt Redactie website
Website
Promotie over/van de vereniging, krantenartikelen; ·  Team
·  Roepnaam
·  Achternaam
·  Foto’s en video’s tijdens trainingen, wedstrijden en activiteiten
Toestemming via inschrijfformulier (miv seizoen 2018-2019).
Overige leden zijn schriftelijk geïnformeerd. Gevraagd bij ALV.
Zolang als men aangemeld en/of lid is Redactie website
Facebook-beheerder
Kranten
Organiseren en uitvoeren activiteiten en evenementen ·  Roepnaam
·  Achternaam
·  Team
·  E-mailadres
Deelname inventarisatie Zolang als men aangemeld is Activiteitencommissie
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijv. voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. ·  Voornaam
·  Achternaam
·  Adres
·  Telefoonnummer
·  Emailadres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. Secretariaat

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers wordt bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

GO’97 verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de volleybalsport, zoals Sportlink.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht GO’97 te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Dit verzoek dient schriftelijk (email) bij het bestuur ingediend te worden.

Beveiliging persoonsgegevens

GO’97 treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Bestuursleden zorgen ervoor dat hun computer(s) afdoende beveiligd zijn en voorzien zijn van adequate antivirus-software en een up to date besturingssysteem.

Minderjarigen

Indien je je als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van GO’97. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. GO’97 raadt je aan voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 GO’97 en Sociale media

Tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen kunnen foto’s en video’s gemaakt worden door GO‘97-leden, GO‘97-trainers, ouders/verzorgers en andere personen. Met hetgeen GO‘97 op haar website (o.a. teamindeling) en facebookpagina plaatst, gaan de redactieleden uiterst zorgvuldig om. Voor uitingen die niet door GO‘97-website en/of GO‘97-facebookpagina geplaatst worden, is GO‘97 niet verantwoordelijk.

Wijziging van het privacy beleid

GO’97 past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up to date te houden.

Bij belangrijke wijzigingen zal het bestuur van GO’97 je per e-mail en/of via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of GO’97 wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:   Ledenadministratie

E-mail:      info@go97.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.