Richtlijnen voor bezoekers Sporthallen

Teamsport bedrijven in een tijd waarin op vele manieren het Coronavirus om de hoek kan komen
vraagt om discipline van allen die betrokken zijn. Het bestuur van GO’97 heeft een
protocol opgezet waarin de regels waaraan eenieder zich te houden heeft, zijn vastgelegd.
Wij verwachten van alle leden, ouders en andere betrokkenen dat zij zich aan deze regels houden. Het protocol bestaat uit een aantal algemene regels, regels opgesteld door Laco en een aantal specifieke regels rond trainingen. Alle details vindt u in het Corona protocol GO’97.