Vertrouwenspersoon

Ondanks goede afspraken en gedragsregels kunnen er momenten of gebeurtenissen zijn binnen de sport waarbij grensoverschrijdend gedrag toch dreigt of zelfs plaatsvindt. Binnen GO’97 willen wij dit graag voor zijn en samen zorgdragen dat de wijze waarop we met elkaar omgaan binnen de club leuk en veilig blijft. Dit is een van de redenen waarom GO’97 een vertrouwenspersoon heeft aangesteld.

De vertrouwenspersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Ook wanneer je je zorgen maakt of een risico ziet op grensoverschrijdend gedrag, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van het bestuur en zorgt voor de eerste opvang van leden (sporters, ouders, toeschouwers, trainers, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en helpt je graag op weg naar hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenspersoon de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenspersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar naar je luisteren en met je meedenken in het vinden van een goede oplossing. Het kan daarbij gaan over zaken als seksuele intimidatie, pesten en buitensluiten, maar ook agressie of ander grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden en kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen. Ook kun je eventueel doorverwezen worden naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt sport van NOC*NSF.

Je kunt contact opnemen met de vertrouwenspersoon van GO’97 indien je te maken hebt met ongewenste situaties door een mail te sturen naar het volgende adres: vertrouwenspersoon@go97.nl.